Stillingsbeskrivelse
Prosjektet ODA som jobber med innføring av DIPS Arena (ny versjon av journalsystemet) i helseforetaket trenger en assisterende testleder i tillegg til de to testlederne som allerede er i prosjektet.
Assistere testleder med ulike oppgaver innenfor testgjennomføringen.

Kvalifikasjoner
- Solid erfaring som testleder
- Flink til å samhandle
- Erfaring med leverandøroppfølging
- Evne til å sørge for god dialog med relevante ressurser hos helseforetak, leverandør og teknisk personell
- Kjennskap til arkitekturmetodikk og -praksis innen IKT området
- Fordel med kjennskap til HP ALM

Varighet 01.09.2019 - 31.12.2019
Opsjoner på forlengelse
Lokasjon Bergen eller Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no