Stillingsbeskrivelse
- Mobilisering av personell til prosjekt I AST iht input fra prosjekt
- Delta i prosjektmøter
- Bestille reiser
- Påmelding til relevante kurs i trainingportalen
- Andre adm.oppgaver ved behov

Kvalifikasjoner
- Erfaring fra tilsvarende oppgaver i Aibel. Må ha erfaring med AST rotasjon
- Må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
- Strukturert, nøyaktig og systematisk
- Samarbeidsvillig, med evne til å skape gode mellommenneskelige relasjoner internt og eksternt
- Løsningsorientert
- Erfaring med SAP/AST/Repro

Varighet Snarest - 19.08.2019
Lokasjon Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no