Stillingsbeskrivelse
- Input til prosedyrer og assistanse ved oppstart av system og utstyr
- Input til systembeskrivelser og opplæringsmateriell
- Input til P&ID'er og andre tekniske tegninger
- Visualisering og animering av utstyr
- Koordinering og oppfølging opp mot andre interne fagområder

Kvalifikasjoner
- Erfaring fra drift (tidligere prosessoperatør kontrollrom, elektro eller automasjon/instrument)
- Ingeniørbakgrunn (prosess, teknisk sikkerhet, QA e.l)
- Relevant erfaring kan kompensere for formell utdannelse
- Fordel med utdannelse innen petroleumproduksjon eller prosessteknologi
- Fordel med erfaring fra 2D-CAD verktøy (Microstation, AutoCAD)
- Fordel med erfaring fra utvikling av digitale applikasjoner
- Fordel med erfaring fra 3D-verktøy og animasjoner
- God forståelse av prosesser og systemer offshore
- Gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
- God beherskelse av MS Office Word
- God kunnskap og erfaring fra olje- og gassrelaterte prosjekter

Varighet 01.04.2019 - 28.02.2020
Lokasjon Harstad

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no