Stillingsbeskrivelse
- Rapportere til prosjektleder/systemansvarlig/systemforvalter
- Koordinere testløp, testressurser og testmiljø
- Dialog med leverandør
- Bistå i arbeidet med testkjøring i HP ALM
- Allokere testressurser, testlab
- Tilrettelegging av testverktøy etc.
- Utarbeide testscript (scenarier)
- Gjennomføre test iht. testscript
- Testrapporter
- Dialog med interessenter

Kvalifikasjoner
- Solid erfaring som testleder
- Solid erfaring fra prosjekter er ønskelig
- Flink til å samhandle
- Erfaring med leverandøroppfølging
- Evne til å sørge for god dialog med relevante ressurser hos helseforetak, leverandør og teknisk personell
- Kjennskap til arkitekturmetodikk og -praksis innen IKT området

Varighet ASAP - 01.04.2019
Opsjoner Muligheter for forlengelse er indikert
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no