Stillingsbeskrivelse
- Følge opp kontrakt(ene) med entreprenør(er)
- Ansvarlig for arbeide med krav om endring
- Ansvarlig for byggemøter
- Rapportere på fremdrift og økonomi
- Rapportere på krav om endring
- Ansvarlig for at prosjektet gjennomføres i henhold til foreliggende krav og teknisk regelverk
- Ansvarlig for hvordan eventuelle hindringer av fremdrift skal løses

Kvalifikasjoner
- Minimum 5 års erfaring som prosjektleder fra entreprise
- Operativ erfaring med entrepriser innenfor jernbanesektoren
- Erfaring med etablering av fiber
- God fremføringsevne og erfaring med forhandlinger/møtevirksomhet fra entrepriser
- Erfaring med befaringer/hyppig, omfattende og kvalitativt rapporteringsarbeid
- God kjennskap til NS-kontraktstandarder
- Erfaring med krav om endringer fra leverandør
- Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt kunne benytte engelsk som arbeidsspråk

Varighet 15.03.2017 - 15.03.2018
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no