Stillingsbeskrivelse
- Som planlegger vil du ha følgende hovedarbeidsoppgaver:
- Planlegge og følge opp prosjektporteføljen i samarbeid med porteføljekoordinator og prosjektsjef
- Planlegge gjennomføring av kampanjer i tett samarbeid med kampanjeleder
- Gjennomføre plananalyser av prosjektporteføljen og kampanjer
- Levere innspill til driftens hovedplan
- Bistå prosjektsjef for å sikre kvalitet i beslutningsprosessen
- Delta i faglig nettverksarbeid
- Jobbe I mange grensesnitt; internt I Driftsprosjekter, mot driftsproganisasjonen og eksterne leverandører

Kvalifikasjoner
- Erfaren bruker av Safran, Excel, og SAP
- 3-5 års relevant erfaring er foretrukket
- Bidra aktivt til en god læringskultur, erfaringsoverføring og deling
- Relevant erfaring kan kompensere for krav om formell kompetanse.
- Språk: Norsk og Engelsk

Varighet 01.03.2019 - 29.02.2020
Opsjoner 6 months
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no