Stillingsbeskrivelse
- Administrere arbeid forbundet med prefabrikasjon, slik at oppdragene gjennomføres innenfor gitte tids- og kostnadsrammer og oppfyller de krav som stilles i kontraktsdokumentene
- Følge opp at fabrikasjonsverkstedets rutiner for HMS og kvalitet etterleves
- Kontrollere at prosjektenes krav til planlegging, gjennomføring, kompetanse og kontroll av fabrikasjonsaktiviteter inkl. sveis og NDT etterleves
- Fabrikasjonskoordinator har myndighet til å koordinere og iverksette tiltak (godkjent av prosjektleder) som sikrer at jobben blir utført i henhold til prosjektenes krav, kvalitetsplaner og HMS-krav.


Kvalifikasjoner
- Teknisk utdannelse fra høyskole, universitet eller teknisk fagskole. Relevant erfaring kan veie opp for manglende formell utdanning
- Minimum 5 års relevant erfaring i V&M eller modifikasjonsprosjekter
- Erfaring som prefabkoordinator eller ansvarlig for oppfølging av prefabrikasjon/QC (krav)
- Erfaring/bakgrunn fra arbeid med- og oppfølging av QC/sveis (Norsok, Equinor TR-krav osv.)
- Erfaring med bruk av kvalitetsavviksverktøy og oppfølging av kvalitetsavvik
- Erfaring fra arbeid i V&M / modifikasjonsprosjekter med Equinor som kunde
- Være kjent med prosjektenes ansvar og modul H sertifisering
- Dokumentert gjennomført interne kurs, eksterne kurs og /eller praktisk erfaring mht. kravene i PED
- God faglig kunnskap om fabrikasjonsaktiviteter og de vanligste fabrikasjonsstandarder
- Nødvendig ferdighet for å kontrollere at krav til planlegging, gjennomføring, kompetanse og kontroll av sveis inkl. NDT er fulgt
- Flytende norsk skriftlig og muntlig.
- Systemer: Procosys, SAP, ARIS, IFS, dokumentstyringsverktøy og MS Office
- Offshore sertifikat: En fordel

Varighet Snarest - 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no