Stillingsbeskrivelse
- Lede prosjektet HMSS arbeid
- Assistere prosjektledelsen vedrørende HMSS - forhold og utarbeide/vedlikeholde prosjektets HMSS - program og -planer.
- Gjennom tilsyn og stikkprøvekontroll er å verifisere at HMSS - styring er etablert, implementert og fungerer etter hensikten på byggeplassen, inklusive underleverandører.
- Være proaktiv og identifisere kritiske områder, samt vurdere å foreslå forebyggende tiltak.
- Bidra til kontinuerlig forbedring i HMSS.

Kvalifikasjoner
- Teknisk, administrativ og/eller HMSS - faglig utdannelse.
- Erfaring med praktisk HMSS - arbeid.
- Manglende teoretisk utdannelse kan evt. kompenseres med lang og allsidig erfaring med praktisk HMSS – arbeid
- Påse at HMSS - aktiviteter gjennomføres i samsvar med gjeldende krav.
- Utarbeide planer og initiativ basert på riskovurderinger og trender
- Lede eventuell HSSE advisors og følge opp at linje ansvaret for HMSS er ivaretatt
- Samarbeide med kunder og andre interessenter  Koordinere HMSS arbeidet på tvers av prosjekter
- Initiere og delta i HMSS risikovurderinger, granskninger og forbedringsprosesser
- Påse at kritiske HMSS - forhold blir fulgt opp, herunder sikre at nødvendig beredskap er ivaretatt.
- Samarbeide med prosjektets verneorganisasjon for gjennomføring av daglig HMSS - arbeid og for å bidra til å skape gode HMSS - holdinger.
- Bidra til utarbeiding av informasjonsmateriell (månedens tema og andre relevante informasjonspakker).
- Gode skriftlige egenskaper og snakke norsk og engelsk

Varighet Asap - 31.12.2019
Lokasjon Egersund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no