Stillingsbeskrivelse
- Utarbeidelse av pakkestrategier og forespørselsdokumenter
- Innhente tilbud, evaluere, forhandle og gjennomføre klarifiserings-møter med leverandører
- Utarbeidelse av teknisk og kommersiell instilling for valg av leverandør
- Utstede bestillinger, følge opp leveransene, håntere fakturering og lukke bestillingene etter de er ferdige
- Rapportering av kost/status/oppfølging av KPI'er

Kvalifikasjoner
- Bachelor eller Master innen økonomi, jus, logistikk eller tilsvarende

Required Work Experience:
- Minimum 2-8 års erfaring som pakkeinnkjøper av ulike typer innkjøpspakker og mekanisk utstyr
- Gode kunnskaper rundt kontraktsforhandlinger
- Erfaring med å lede andre, samt å kontrollere arbeid utført av andre
- Godt kjennskap til SAP som ERP-verktøy
- Må evne å gå rett ut I prosjekt og levere som Senior Purchaser etter minimal opplæring

Required Qualifications:
- God kommersiell- og plan- forståelse og kompetanse på den strategiske innkjøpsprosessen
- Høy arbeidskapasitet, evne til å håndtere flere saker I parallel og leveringsdyktighet
- Gode kommunikasjonsevner bade skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk
- Opptre profesjonelt, grundig og proaktivt
- Selvstendig, og ta ansvar for egne leveranser, og være lojal mot milepæler
- Gode samarbeidsevner, evne til å jobbe I team
- Fleksibel, stå-på vilje og vant til å jobbe I et arbeidsmiljø med høyt tempo

Varighet 01.02.2019 - 30.07.2019
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no