Stillingsbeskrivelse
- Følge opp sveise aktiviteter, WPS
- Sikre at arbeidet blir utført ihht kundens WI og kundens spesifikasjoner, TR documenter
- Planlegge og bestille NDT fra Equinor rammeleverandør for inspeksjon
- Følge opp melding av sveis og sveiselogg
- Samle og bygge opp sveise, inspeksjon, og annen relevant QC dokumentasjon

Kvalifikasjoner
- Sveise inspeksjon med kjennskap til NDT. Kjennskap til å jobbe med internajsonale standrader & Equinor TR documenter, forståe kravene I disse
- Sveise inspektør NS-477

Varighet 1) 08.04.19 - 14.10.19 2) 22.04-19 - 28.10.19 3) 25.09-30.09.19
Lokasjon Bergen, Mongstad
Info: 15-20 rotasjon, behovet er 3 personer som går i rotasjon mot hverandre.

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no