Stillingsbeskrivelse
- Utarbeide og følge opp HMSS program og handlingsplaner i samsvar med kundens mål.
- Ha kjennskap til gjeldende interne krav, spesifikasjoner, relevante lover og forskrifter og påse at disse implementers i prosjektene.
- Kontinuerlig jobbe for forbedringer innenfor prosjektets mål for helse, miljø og sikkerhet.
- Delta i risikovurderinger i ulike prosjektfaser
- Samordne og rapportere HMS resultater internt og evt. eksternt til kunde
- Initiere og delta på inspeksjoner, møter o.l. på installasjoner og anlegg
- Støtte prosjektorganisasjonen med opplæring og instruksjoner vedr. HMS prosesser, systemer og verktøy
- Følge opp hendelser slik at organisasjonen kan lære av årsakene til hendelsene

Kvalifikasjoner
- Utdannelse innen HMS på Bachelor-/Masternivå er ønskelig, men lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
- Relevant erfaring fra petroleumsrelatert prosjektarbeid/ eller bygg og anlegg er en fordel.
- Strukturert
- Gode samarbeidsevner

Varighet 01.03.2019 - 01.11.2019
Lokasjon Mongstad

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no