Stillingsbeskrivelse
- Oppfølging av status I Procosys
- Kontinuerlig følge opp kvalitet på installasjonsaktivitetene
- Identifisere evt. kvalitetsproblemer, anbefale løsninger/forbedringer og overvåke korrektive tiltak
- Kontinuerlig oppdatering av ASBuilt, sjekklister og sertifikater for pågående arbeid
- Kalle inn til punch-runder og overlevering av utført arbeid
- Følge opp MC dokumentasjonen under installasjonsperioden, samt kvittere ut MC sertifikater
- Klargjøre dokumentasjon for MC og overlevering.

Kvalifikasjoner
- Teknisk Fagskole eller høyere innen Elektro/Instrument
- Erfaring med MC/feltingeniør arbeid
- Krav til arbeidserfaring:
- Erfaring med bruk av Aibel sine datasystemer
- Erfaring som MC ingeniør
- Erfaring fra kundens byggeprosjekter

Krav til kvalifikasjoner:
- Gode kommunikasjonsegenskaper både norsk og engelsk
- Lagspiller og åpen for dialog og konstruktive diskusjoner
- Selvstendig

Varighet ASAP - 01.10.2019, med mulighet for forlengelse
Lokasjon Bergen, Mongstad
Rotasjon 15/20

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no