Stillingsbeskrivelse
- Arbeidsleder er ansvarlig for utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt å ha gjennom stillingsbeskrivelsen, rutiner, eller pålagt arbeidsleder ved særskilt ordre.
- Arbeidsleder har rett og plikt til å planlegge og tilrettelegge utførelsen av alle arbeidsoppgavene som faller inn under ansvarsområdet og har myndighet og plikt til å kontrollere så vel utførelse av arbeidet som det oppnådde resultat.
- Forsikre seg om at nødvendig materiell og verktøy er tilgjengelig.
- Forsikre seg om at arbeidsgrunnlaget er tilstrekkelig til å utføre jobben.
- Ta økonomiske hensyn ved valg av arbeidsmetoder og materiell.
- Returnere overskuddsmateriell, og påse at arbeidsplassen holdes ryddig.
- Arbeidslederen skal motivere sine medarbeideres ansvarsfølelse ovenfor sitt arbeid, samt sørge for at den enkelte medarbeider i størst mulig utstrekning blir beskjeftiget innenfor et naturlig arbeidsområde.
- Arbeidslederen må følge og akseptere gjeldende lover, hovedavtale, tariff og andre avtaler som gjelder for bedriften.

- Ansvarlig leder for operatørene
- Rapportere til Installasjonsleder
- Ansvarlig i henhold til stillingsbeskrivelsen, W3

Kvalifikasjoner
- Relevant fag brev
- Relevant og god fag kompetanse
- Relevant erfaring

- Relevant bransje erfaring
- Relevant og god fag kompetanse
- Må kunne jobbe selvstendig og i team
- Må ha evnen til sette seg inn og bruke i vårt it verktøy

- Gode leder egenskaper
- God lag bygger
- God kommunikasjons evne både muntlig og skriftlig
- Gode holdning og innstillinger
- Gå foran som et godt eksempel

Varighet 01.02.2019 - 30.06.2019
Lokasjon Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no