Stillingsbeskrivelse
- Koordinere oppdatering av styringssystemet i Follobanen
- Delta i opplæring av styringssystemet
- Utarbeide underlag for rapportering av kvalitet i Follobanen
- Lede pålagte kvalitets- eller miljørevisjoner
- Kunne opptre som fagrevisor innen miljø
- Følge opp avvik og korrigerende tiltak
- Kunne fasilitere eller bidra i risikoanalyser på miljø
- Delta i usikkerhetsstyring (risk management) i prosjektet
- I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan ansvarlig leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressurs-disponeringshensyn er nødvendige å gjennomføre.

Kvalifikasjoner
- Høyere utdanning, eller kompensert med lang relevant erfaring
- Minimum 10 års erfaring innen miljøledelse
- Minimum 5 års erfaring innen kvalitetsledelse
- Sertifisert som Kvalitetsrevisor, og lang erfaring innen planlegging og gjennomføring av revisjoner
- Generell kompetanse og lang erfaring innen miljø- og kvalitetsledelse
- God kjennskap og oppdatert kunnskap innen ISO-standarder på fagområdene miljø- og kvalitetsledelse
- Erfaring fra byggherreorganisasjon
- Erfaring fra store og kompliserte bygg- og anleggsprosjekter, herunder også jernbaneprosjekter.
- Erfaring innen/med totalentreprise kontrakter.
- Kjennskap til usikkerhetsstyring (risk management)
- Erfaring fra ledelse av prosesser
- God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både norsk og engelsk

Personlige egenskaper
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- Løsningsorientert, strukturert og nøyaktig.
- Fleksibel og må kunne arbeide både selvstendig og tverrfaglig i prosjekter.
- Vi legger vekt på lojalitet i forhold til kundens etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert.

Varighet ASAP - 31.12.2018
Opsjoner 1+1 år
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no