Stillingsbeskrivelse
Arbeidsoppgaver som prosjektingeniør i studiefase og gjennomføringsfase av PPC-prosjekter:
- Være disipliningeniør i tidligfasestudier
- Være disiplinleder og/eller prosjekteringsleder i studier
- Være pådriver i å utvikle optimale konsepter med tanke på kost og kvalitet
- Utarbeide teknisk underlag for utsetting av oppdrag/innkjøp
- Oppfølging av oppdrag/innkjøp etter kontraktsinngåelse
- Bidra til leveransene i studierapporter
- Sikre at systemer og utstyr er designet ihht. disiplinkrav i EPC og FC-kontrakter
- Sikre omforening av tekniske løsninger med Selskapets basisorganisasjon (teknisk og drift)
- Sikre at EPC- og FC-kontraktørs leveranser er ihht. gjeldende Selskapets «best practice».
- Assistere i EPC- og FC-kontraktørs forberedelser, verifikasjon og oppfølging av innkjøpspakker.
- Sjekke at underleverandørdokumentasjon er ihht. Selskapets krav
- Oppfølging av tekniske klarifikasjoner innen mekanisk disiplin
- Planlegge, utføre og følge opp verifikasjoner
- Bidra til at endringer i prosjekt blir redusert til et minimum.

Kvalifikasjoner
Mer enn ti års erfaring med :
- Mulighetsstudier, konsept- og FEED-studier, samt gjennomføringsprosjekt
- rør og rørdesign, statisk, mekanisk utstyr
- teknisk flerfaglig koordinering

- Lang erfaring fra Kårstø /Selskapets-prosjekter
- Selvgående innen SAP, NavisWorks, PIMS, Docmap, Procosys, STID, PDMS utstyrs- og rørdesign.
- God kjennskap til Selskapets tekniske kravspesifikasjoner og styrende dokumentasjon.
- Språk: Norsk og Engelsk

Varighet Snarest - 31.08.2019
Opsjoner 2 x 6 månader
Lokasjon Kårstø

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no