Stillingsbeskrivelse
En av våre kunder søker primært etter en person som kan dekke begge fagområdene kostnadsstyring og fremdriftsplanlegging og som i tillegg til å være leder også utfører arbeidet.
Prosjektet benytter ISY for kostnadsstyring supplert med PIMS for kontraktsoppfølging og Primavera P6 for fremdriftsplanlegging. Opplæring i ISY vil bli gitt etter behov.

Generelt:
- Delta i partsmøter og revisjoner
- Deltakelse i forskjellige prosjektmøter
- Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert på styringssystem, enhetene i prosjektet og samspillet mellom disse.
Kostnadsstyring:
- Utarbeide og vedlikeholde overordnet prosjektstyringsbasis med kalkyler og budsjetter (regneark, PIMS og ISY)
- Bidra til enhetlig kostnadsstyring i prosjektet.
- Kostnadsstyringsrutiner og kostnadsoppfølging for kontraktene ved å bistå med utarbeiding av tilbudsdokumenter/evaluering for nye avrop og stå for oppfølging under kontraktenes gjennomføring
- Utføre prosjektrapportering innenfor kostnadsstyring
Fremdriftsplanlegging:
- Utarbeide og vedlikeholde overordnet fremdriftsplan for Signal i Primavera P6
- Bidra til enhetlig fremdriftsplanlegging i prosjektet.
- Planleggingsrutiner og fremdriftsoppfølging av EPC kontrakten som for kostnadsstyring beskrevet over
- Utføre prosjektrapportering innenfor fremdriftsplanlegging

I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan personalansvarlig leder og Prosjektdirektør pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressurs-disponeringshensyn er nødvendige å gjennomføre.

Kvalifikasjoner
- Minimum 5 års erfaring fra prosjektstyring (kostnadsstyring og fremdriftsplanlegging) i investeringsprosjekter (industri, infrastruktur eller annet). Erfaring som prosjektstyringsleder vil vurderes som en fordel.
- Høyere teknisk utdannelse eller tilsvarende innen relevant fagområde
- Generell kompetanse i Primavera P6.
- Språk - Norsk muntlig og skriftlig

Varighet Snarest - 31.12.2021
Opsjoner 1 + 1 år
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no