Kunden har behov for en person i metode gruppen til Construction, som kan jobbe tett med Engineering og svare opp spørsmål, som går på:
- innrigging,
- løft av seksjoner og utstyr,
- transport både på moduler som skal bygges og transport for arbeid offshore.

Stillingsbeskrivelse
- Være ansvarlig for installasjonsmetodikk når det gjelder løft, rigging og transport av utstyr/seksjoner av eget utstyr og utstyr levert av 3 part, erfaringsestimat i tidlig fase og estimere timer for arbeidpakker. 
- Må beherske engelsk og norsk muntlig og skriftlig
- Kunne skrive installasjonsmetode
- Utarbeide arbeidspakker for Assembly og installasjon arbeidspakker for offshore på oppgaver som omhandler rig/transport og løft
- Være fagperson fra Construction som skal svare Engineering om de har spørsmål om rig aktiviteter.
- Gode kjennskaper til alle typer transport metoder og løfte utstyr

 Kvalifikasjoner
Krav til utdannelse:
- Teknisk fagskole / fagbrev 

Krav til arbeidserfaring:
- 5 - 10 års erfaring fra olje relatert industri
- Løfteansvarlig med offshore erfaring
- Erfaring innen workprep / metode

Krav til kvalifikasjoner:
- Være en utadvendt person
- Kunne formulere seg godt skriftlig og muntlig

Varighet 15.01.2017 - 30.06.2017
Lokasjon Asker frem til 30.06.17, med mulighet for forlengelse da evt. lokasjon Haugesund
Arbeidstidsordning: 5-2 ordning i utgangspunktet (vanlig 5 dagers uke)

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no