Stillingsbeskrivelse
I forbindelse med prosjektgjennomføringen er det behov for en Test ingeniør for å ivareta kvaliteten og sikre gjennomføringsmetoden når det gjelder rør test fagene.
Dette vil være en to delt oppgave hvor av første del vil utføres på lokasjon Forus og andre del Yard Haugesund

- Prosjekteringsoppgaver innenfor testing i henhold til SEP kontrakt
- Test preparations i henhold til EPCIc kontrakt/krav
- Etablere/oppdatere test pakker/prosedyrer
- Følge opp test pakker/aktiviteter
- Utføre/koordinere test aktiviteter (site/offshore)

Kvalifikasjoner
- Krav til utdannelse: Engineer
- Evnetuelt annen relevant teknisk fagdisiplin

Krav til arbeidserfaring:
- Erfaring med prosjektgjennomføring og prosjekt dokumentasjon (Rør/Process)
- Erfaring med Olje & Gas industrien og prosjektgjennomføringsprosesser
- Erfaring med prosedyrer og krav for olje & gas industrien
- Erfaring med test forberedelser/utførelse onshore /offshore
- Erfaring med Mechanical Completion (MC) systemer (PCST)
- Arbeide selvstendig og i prosjekt team
- Norsk og Engelsk språk skriftlig og muntlig
- Erfaring fra arbeid på norsk sokkel

Varighet Snarest - 01.01.2020
Lokasjon Første del vil utføres på lokasjon Forus og andre del Yard Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no