Stillingsbeskrivelse
- Lage og holde oppdatert multidisiplin metode ( PowerPoint)
- Presentere multidisiplin metode i metode gjennomganger
- Gjennomganger med Construction ( få solgt metoden tidlig inn og få eventuelle kommentarer før gjennomganger med plan.)
- Kalle inn til gjennomganger med Plan for å selge den inn metoden
- Stille i alle ukentlige metode møter

- Ansvarlig for multidisiplin metode (operasjonsrom)
-- Kjøre nødvendige møter
-- Overordnet status
-- Schedule / 6 uker look Ahead
-- Stille i uke møte med Construction
-- Oppdatere metoder om nødvendig og rapportere i etablerte kommunikasjons linjer
-- Rapportere til metode personell om informasjon gitt i møter med Construction.

- Interface kommunikasjon vil blir mot:
-- Disiplinleder- metode - Struktur
-- Metode leder
-- Disiplin metode personell pluss metode ingeniører
-- Construction installasjons lead – multidisiplin
-- Planleggere
-- Design ingeniører

Kvalifikasjoner
- Senior ingeniør med mer enn 10 års relevant erfaring
- Gode kunnskaper i PowerPoint, Excel, Navis og MIPS
- Kunnskaper i CCS er også ønskelig
- Må kunne arbeide selvstendig, men også i team. I tillegg ha kontakt med alle relevante og involverte disipliner
- Flytende norsk og engelsk

Varighet 01.04.2019 - 31.05.2020
Lokasjon Stord

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no