Stillingsbeskrivelse
Stillingen innebærer detaljplanlegging av aktiviteter for civil, struktur og arkitekt fag på grunnlag av engineerings underlag. Kontroll av kalkulasjoner og input til endringshåndtering. Samt kontroll av fremdrift iht. plan for aktiviteter utført av entreprenør.

Ansvarsområde:
HMS
Utføre plikter iht. ‘HSE my responsibility’

Kvalitet:
Kvalitets kontroll av plan-input gitt av entreprenør

Teknisk, oppfølging og kommunikasjon:
Holde entreprenør regelmessig oppdatert om prosjektets aktiviteter og aktivt søke informasjon om andre disipliners aktiviteter.
Informere entreprenør om design utvikling og milepæler.
Rapportere til leder om status på aktiviteter og planlegge kritiske aktiviteter som har innvirkning på prosjektet.
Delta og følge opp toolbox møter.
Kontrollere og evaluere bemanning og material leveranser I forhold til planlagte aktiviteter
Kontrollere og koordinere alle aktiviteter innenfor ansvarsområde. Sikre at leveranser i er i samsvar med prosjektets krav
Sørge for at det opprettholdes ett positivt arbeidsmiljø.

Fremdrift og produktivitet:
Sørge for at disiplinenes aktiviteter møter prosjektets planlagte ferdigstillelses datoer.
Opprettholde optimal bemanning med rett kompetanse
Gi input på og følge opp Baseline oppdateringer og level 5 plan
Sikre full utnyttelse av ressurser.

Kvalifikasjoner
- Fagbrev, teknisk fagskole Anlegg, alt. Bachelor med byggeleder erfaring
- Relevant erfaring kan erstatte manglende utdanning.
- Mer enn 7 års erfaring fra oppfølging av arbeider innen anlegg
- Analytisk, strukturert og nøyaktig
- Gode kommunikasjonsevner og grunnleggende engelsk-kunnskaper (skriftlig og muntlig)
- Kunnskap om bygg og anlegg, NS3420, kalkulasjon
- Kunne bruke informasjon fra oppmålingsrapporter, masseregnskap og postbeskrivelser.
- Kunne bruke Microsoft Office program, Project, Safran


Varighet 01.05.2019 - 31.12.2019
Lokasjon Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no