Stillingsbeskrivelse
- Assistere byggeledelsen vedrørende HMSS - forhold på byggeplassen og koordinere implementering av prosjektets HMSS - program og -planer for byggefasen.
- Gjennom tilsyn og stikkprøvekontroll er å verifisere at HMSS - styring er etablert, implementert og fungerer etter hensikten på byggeplassen, inklusive underleverandører.
- Assistere prosjektets HMSS - leder i HMSS - arbeidet.
- Være proaktiv og identifisere kritiske områder, samt vurdere å foreslå forebyggende tiltak.
- Bidra til kontinuerlig forbedring i HMSS - arbeidet på byggeplassen.

Kvalifikasjoner
- Teknisk, administrativ og/eller HMSS - faglig utdannelse.
- Erfaring med praktisk HMSS - arbeid.
- Manglende teoretisk utdannelse kan evt. kompenseres med lang og allsidig erfaring med praktisk HMSS – arbeid
- Gode skriftlige egenskaper og snakke norsk og engelsk
- Planlegge HMSS - arbeidet på byggeplassen og etablere og vedlikeholde HMSS aktivitetsplaner for byggefasen.
- Påse at HMSS - aktiviteter gjennomføres i samsvar med gjeldende krav.
- Gi råd, informere og assistere linjeledelsen i HMSS - spørsmål.
- Assistere linjen i forbindelse med HMSS risikovurderinger, granskninger og forbedringsprosesser
- Påse at kritiske HMSS - forhold blir fulgt opp, herunder sikre at nødvendig beredskap etableres.
- Koordinere HMSS - aktiviteter på byggeplassen i samråd med HMSS - leder.
- Samarbeide med prosjektets verneorganisasjon for gjennomføring av daglig HMSS - arbeid og for å bidra til å skape gode HMSS - holdinger.
- Bidra til utarbeiding av informasjonsmateriell (månedens tema og andre relevante informasjonspakker).
- Kontinuerlig følge opp og saksbehandle RUH`er i synergi


Varighet Snarest - 02.04.2020
Lokasjon Egersund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no