Kvalifikasjoner
- Generell teknisk sikkerhets erfaring fra Norsk sokkel
- Må kunne skrive og snakke norsk

Varighet 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no