Stillingsbeskrivelse
Arbeidsleder er ansvarlig for utførelsen av de arbeidsoppgaver som er tillagt å ha gjennom stillingsbeskrivelsen, rutiner, eller pålagt arbeidsleder ved særskilt ordre.
Arbeidsleder har rett og plikt til å planlegge og tilrettelegge utførelsen av alle arbeidsoppgavene som faller inn under ansvarsområdet og har myndighet og plikt til å kontrollere så vel utførelse av arbeidet som det oppnådde resultat.
Forsikre seg om at nødvendig materiell og verktøy er tilgjengelig. Forsikre seg om at arbeidsgrunnlaget er tilstrekkelig til å utføre jobben.
Ta økonomiske hensyn ved valg av arbeidsmetoder og materiell. Returnere overskuddsmateriell, og påse at arbeidsplassen holdes ryddig.
Arbeidslederen skal motivere sine medarbeideres ansvarsfølelse ovenfor sitt arbeid, samt sørge for at den enkelte medarbeider i størst mulig utstrekning blir beskjeftiget innenfor et naturlig arbeidsområde.
Arbeidslederen må følge og akseptere gjeldende lover, hovedavtale, tariff og andre avtaler som gjelder for bedriften.

- Ansvarlig leder for operatørene
- Rapportere til Installasjonsleder
- Ansvarlig i henhold til stillingsbeskrivelsen, W3

Kvalifikasjoner
- Relevant fagbrev
- Relevant og god fag kompetanse
- Relevant erfaring
- Relevant bransje erfaring
- Relevant og god fag kompetanse
- Må kunne jobbe selvstendig og i team
- Må ha evnen til sette seg inn og bruke i vårt IT verktøy
- Gode lederegenskaper
- God lagbygger
- God kommunikasjons evne både muntlig og skriftlig
- God holdning og innstilling
- Gå foran som et godt eksempelVarighet 01.02.2019 - 30.06.2019
Lokasjon Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no