Stillingsbeskrivelse
- Prosjekteringsoppgaver innenfor testing I henhold til SEP kontrakt
- Test preparations I henhold til EPCIc kontrakt/krav
- Etablere/oppdatere test pakker/prosedyrer
- Følge opp test pakker/aktiviteter
- Utføre/koordinere test aktiviteter (siste/offshore)

Kvalifikasjoner
- Engineer
- Eventuelt annen relevant teknisk fagdisiplin
- Erfaring med prosjektgjennomgøring og prosjekt dokumentasjon (Rør/Process)
- Erfaring med Olje&Gas industrien og prosjektgjennomgøringsprocesser
- Erfaring med prosedyrer og krav for olje&gas industrien
- Erfaring med test forberedelser/utførelse onshore /offshore
- Erfaring med Mechanical Completion 8MC) systemer (PCST)
- Arbeide selvstendig og i prosjekt team
- Erfaring fra arbeid på norsk sokkel
- Norsk og Engelsk språk skriftlig og muntlig

Varighet ASAP - 01.01.2020
Lokasjon Første del vil utføres på lokasjon Forus og andre del Yard Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no