Stillingsbeskrivelse
Prosjektleder skal i perioden ha operativt ansvar for detaljplanlegging, koordinering og gjennomføring av prosjektene.

- Prosjektledelse for teknisk implementering, inkl. koordinering mot andre prosjekter
- Prosjektplanlegging
- Oppfølging av prosjektplan iht. definerte frister
- Arbeide med minimering av risiko i prosjektenes tekniske områder
- Bidra til at prosjekter planlegges og gjennomføres på en strukturert og metodisk måte
- Bidra til at kunden får det beste grunnlaget for å kunne vurdere risiko i alle faser av prosjektene
- Fungere som teknisk rådgiver, prosjektledelse av IT-prosjekter, estimering og ressursallokering (brannmur/IDS/IPS og NAC, flere implementeringsprosjekter vil følge)
- Koordinering internt og med leverandører
- Sikre at innføringer, funksjonalitet, prosesser og rutiner fungerer i henhold til krav
- Kvalitetssikring av prosjektets aktiviteter og leveranser
- Samle og forvalte krav for leveransen eller løsningen
- Koordinering og rapportering mot prosjektleder

Kvalifikasjoner
- Dokumentert, omfattende erfaring med prosjektledelse innenfor tekniske leveranseprosjekter/IKT
- Høy, dokumentert kompetanse rundt IKT-løsninger; særlig sikkerhets- og kommunikasjonsløsninger
- Dokumentert erfaring med Prince2 eller lignende prosjektledelsesmetodikker
- Proaktiv
- Evne til å motivere prosjektgruppe og omgivelser
- Erfaring med håndtering av leveranser i komplekse organisasjoner
- Være trygg, klar og tydelig i kommunikasjon mot både kunder, ledelse og ansatte
- Dokumentert, relevant kjennskap til helsevesenet eller andre komplekse organisasjoner vil være en fordel
- Personlig egenhet vil vektlegges.

Varighet Snarest - 30.10.2019
Opsjon 3+3 måneder
Lokasjon Tromsø

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no