Stillingsbeskrivelse
- Bidra til sektorens oppdragsgiverrolle iht. planlagt vedlikehold, prosjektbasert vedlikehold og FV- program
- Bidra til etablering og oppfølging av års program for større vedlikeholds operasjoner
- Gi innspill til forbedring av vedlikeholdsprogrammene og oppdatering av teknisk informasjon
- Bistå leder SUP i operativ oppfølging av utvalgte leverandører
- Bistå med innspill ift. Levetidsprosjekter
- Faglig støtte til MAIN, PPC, PA og OS
- Gi innspill/bidra til anleggsstanser og revisjonsstanser
- Bistå operasjonelt systemansvarlig med oppfølging av anlegg enheten har ansvar for
- Bidra med saksbehandling av unntakssøknader mot krav som vedrører teknisk tilstand

Kvalifikasjoner
- Bachelor innen relevant disiplin 3 års erfaring fra et eller flere av fagområdene civil, undergrunn, industrirengjøring, transport eller vei
- Kjennskap til SAP, Plantview
- Gode samarbeidsevner
- God forståelse for O365 kontorstøtteverktøy

Varighet 01.09.2019 - 31.12.2019
Opsjoner 1 x 6 months
Lokasjon Mongstad

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no