Stillingsbeskrivelse
- Rekvirering av materiell innen Piping og Pipe Support ved bruk av softwaren IFS
(Design gjøres av andre i PDMS, og materiell overføres direkte fra PDMS til IFS. “Senior Pipe Material Engineer” holder oversikt over hva som er bestilt, og lager nye innkjøpsanmodninger/rekvisisjoner som innkjøpsavdelingen går til leverandør med.)

Kvalifikasjoner
- Må helst kunne norsk, men ikke et krav.
- Må kunne engelsk skriftlig og muntlig.

Varighet ASAP - 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no