Stillingsbeskrivelse
- Utvikling og vedlikehold av plattform for test-, akseptanse- og prodmiljøer
- Delta i prosjekter med «DevOps-fokus»
- Vedlikehold og oppgradering av eksisterende jBoss-installasjoner
- Kontinuerlige leveranser med Jenkins.
- Kubernetes / openShift / Docker
- jBoss EAP, domene-oppsett.
- Automatisering med Ansible, Bash-scripting
- Logging og monitorering med Splunk, Nagios, Prometheus o.l.

Kvalifikasjoner
- Relevant utdannelse fra høgskole, universitet eller tilsvarende
- Erfaring med kontinuerlige leveranser
- Erfaring med Docker/Kubernetes/OpenShift
- Erfaring med Linux som kjøremiljø
- God kjennskap til utvikling og drift av applikasjoner på java-plattform
- Kompetanse på verktøyene JIRA og Confluence

- Vi ønsker en kreativ og løsningsorientert person som er god til å finne nye og innovative løsninger
- Stort engasjement og personlig interesse for fagfeltet oppveier for liten erfaring på enkelte områder
- Personen må ha gode samarbeidsevner og være vant til teamarbeid, være kvalitetsbevisst og ha god gjennomføringsevne

Varighet Januar - Desember 2017
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no