Stillingsbeskrivelse
- Dedikert person som skal ha som hovedoppgave å være en pådriver og å følge opp jobbkortproduksjon samt å få lagt inn ny jobber på plan utfra beskrevet arbeidsomfang. Funksjonen skal og følge opp leveransedatoer på materiell og sørge for at dette er i henhold til plan.
- Tett kommunikasjon med engineering og installasjon.
- Rapportere til Installasjonsleder land, og ha et nært samarbeid engineering
- Bistå i arbeidsforberedelse av identifiserte og prioriterte arbeidspakker, inkludert ressursbehov, materialister, verktøyliste etc i rullerende plan.
- Bidra aktivt med å dele erfaringer og "best practice" med kollegaer.
- Observere tekniske forhold og foreslå/bidra til tekniske forbedringer
- Identifisere behov for reservedeler og bestille i god tid.

Kvalifikasjoner
- God kjennskap til systemer som IFS, Proarc, SAP
- Teknisk fagskole/fagbrev.
- 5-10 års relevant erfaring innen offshore arbeid / oljerelatert industri.
- Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
- Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

- Strukturert, selvgående og initiativrik.
- Ansvarsfull, utadvendt og positiv.
- Evne til å kommunisere, samarbeide og være løsningsorientert.

Varighet: ASAP - 31.12.2019
Lokasjon: Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no