Stillingsbeskrivelse
- Endring av flight
- POB Koordinering
- Endrings-- og overtidskjema for godkjenning hos kunde
- Pims timeoppfølging/evt. noe timeskriving
- Diverse adm. oppgaver for installasjonsleder Offshore

Kvalifikasjoner
- Videregående skole el. tilsvarende (god og lang erfaring fra tilsvarende arbeid, kan kompensere for manglende utdanning)
- 3-5 års erfaring fra tilsvarende arbeid
- Repro (ønskelig)
- ProArc
- AST-Rotation (Ønskelig)
- Dawinci (Offshore helicopter Booking)
- Evry Service Database (Ønskelig)
- MÅ ha GYLDIG offshore sertifikat
- Strukturert, samarbeidsvilling, nøyaktig og systematisk
- Generell god IT kompetanse
- AST (Ønskelig), SAP og ProArc
- Må beherske norsk og engelsk

Varighet Snarest - 31.08.2019
Lokasjon Offshore, 2-4 rotasjon

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no