Stillingsbeskrivelse
Som prosessingeniør i modifikasjonsteam skal en ivareta rollen som prosessingeniør i studier og detalj engineering. En skal bidra med designløsninger ihht kunden sine tekniske krav og en har ansvar for å oppdatere prosessdokumentasjon og utføre prosessberegninger og prosessimuleringer. Videre skal en bidra i HAZOP og HAZIP gjennomganger. Deler av stillingen vil være engineeringsleder. Da er hovedoppgaven å følge opp og koordinere ingeniørgruppen som jobber med studier og engineering av flere modifikasjoner samtidig. Engineeringsleder er en del av kjerneteamet for denne gruppen. En er ansvarlig for å gjennomføre kvalitetsgjennomganger og bidra til at arbeid blir utført i henhold til selskapets tekniske krav. Det er forventet at en jobber innenfor lean arbeidsmetodikk og sikrer kvalitet i leveransene ved de forskjellige milepælene.

Kvalifikasjoner
- Bachelor innenfor prosessfaget og arbeidserfaring som engineeringsleder.
- Norsk og Engelsk språk

Varighet 15.02.2019 - 01.08.2019
Opsjoner 6 mnd
Lokasjon Mongstad, Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no