Stillingsbeskrivelse
Vi ser etter senior sikkerhetsingeniør med erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid på norsk sokkel.
Posisjonen skal kunne bære disiplinansvar for teknisk sikkerhet i egne prosjekter, samt bistand og samarbeid i disiplinen.
- Aktiv og passiv brannbeskyttelse,
- Områdeklassifisering og tennkildekontroll
- Brann og gassdeteksjon
- Rømning, evakuering og redning
- Teknisk arbeidsmiljø
- Ytre miljø

Kvalifikasjoner
- Bachelor- (eller master-) grad innen relevant fagområde. Petroleumsrelatert utdanning med sikkerhet som hovedretning, eller branningeniør.
- Minimum 4 års arbeidserfaring
- God erfaring fra vedlikeholds- og modifikasjonsarbeid, studier og realiseringsprosjekter
- Erfaring med HAZOP, HAZID og Design Review
- God kjennskap til relevante regelverk og standarder, som eksempel PTIL, NORSOK og ISO standarder
- Kjennskap til Equinors systemer og selskapsspesifikke krav
- Erfaring med Pipenet er en fordel
- Kunnskap om teknisk arbeidsmiljø og ytre miljø er en fordel
- Evne til å arbeide både selvstendig og i grupper
- Multidisiplin forståelse og gode samarbeidsevner
- Proaktiv og engasjert
- Gode norskkunskaper er en fordel, ikke et krav

Varighet ASAP - 31.12.2020
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no