Stillingsbeskrivelse
Vi søker eksperter innen gjennomføringsmetodikk for EPC-prosjekter med solid kunnskap om anvendelse av informasjonssystemer til våre forretningsprosjekter.
The IT Project Method Expert er en viktig rolle i kundens forretningsprosjekter. Kundens metodeeksperter leder arbeidet med å definere og beskrive samhandling mellom metode, prosesser og systemer, samt gir råd til vår ledelse i spørsmål vedrørende gjennomføringsstrategi.

Ansvar/oppgaver:
- Definere og beskrive systemkonsepter, data-/informasjonsflyt og tekniske grensesnitt
- Forankre metode og systemoppsett hos prosjektledelse
- Identifisere og beskrive risikoer
- Utarbeide forslag til systemkonfigurasjoner for optimal data- og informasjonsflyt
- Bestilling av systemoppsett og grensesnitt
- Bistå i implementering av valgt gjennomføringsstrategi, prosesser, roller og systemer
- Kvalitetssikring og verifikasjon av prosesser og data- og informasjonsflyt
- Rådgivning i spørsmål vedrørende informasjonsledelse, systemoppsett og tekniske grensesnitt
- Definere og gjennomføre verifikasjoner av systemoppsett

Kvalifikasjoner
- Master’s//bachelor’s degree innen Information science, Industrial Economics, Engineering eller tilsvarende.
- Kjennskap til systemstøtte for engineering, planlegging, innkjøp eller konstruksjon
- Erfaring fra IT/IM i større virksomheter, gjerne engineering/EPC
- Erfaring fra prosjektering, forståelse for EPC metodikk og LCI/IM
- Ta ansvar, vise handlekraft og solid gjennomføringsevne
- Evne til å kommunisere godt på alle nivåer, motivere og engasjere
- Gjerne ledererfaring, fra prosjekt eller linje

Varighet 11.02.2019 - 11.02.2020
Lokasjon Haugesund

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no