Stillingsbeskrivelse
- Rapportere til programtestleder
- Bistå testteamet der det trengs
- Koordinere testløp, testressurser og testmiljø
- Bistå i arbeidet med testkjøring i HP ALM
- Allokere testressurser, testlab
- Tilrettelegging av testverktøy etc.
- Utarbeide testscript (scenarier)
- Gjennomføre test iht. testscript
- Bistå med å utarbeide testdokumentasjon

Kvalifikasjoner
- Solid erfaring som testleder
- Solid testerfaring fra SAP prosjekter er viktig, Flink til å samhandle på tvers av fagområder
- Evne å kommunisere godt i et testleder-team
- Erfaring med leverandøroppfølging
- Evne til å sørge for god dialog med relevante ressurser hos helseforetak, leverandør og teknisk personell
- Kjennskap til arkitekturmetodikk og -praksis innen IKT området
- Kjennskap til HP ALM vil være positivt
- Norsk språk, muntlig og skriftlig, er foretrukket, alternativt kan skandinavisk aksepteres

Varighet Snarest - 30.04.2020
Opsjoner Opsjon på forlengelse
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no