Stillingsbeskrivelse
I forbindelse med prosjektgjennomføringen har en av våre kunder behov for en Test Ingeniør / metode for å ivareta kvaliteten og sikre gjennomføringsmetoden når det gjelder rør test fagene.
Oppgaven vil blant annet gå ut på å identifisere behov, utarbeide job pakker, skaffe utstyr, estimere timer.

- Prosjekteringsoppgaver innenfor testing i henhold til kontrakt
- Test forberedelse i henhold til krav.
- Etablere/oppdatere test pakker/prosedyrer.
- Følge opp test pakker/aktiviteter

Kvalifikasjoner
- Relevant teknisk fagdisiplin
- Erfaring med Olje&Gas industrien og prosjektgjennomgøringsprocesser
- Erfaring med prosedyrer og krav for olje&gass industrien
- Erfaring med test forberedelser/utføresle onshore/offshore
- Arbeide selvstendig og i prosjekt team
- Norsk & Engelsk språk skriftlig og muntlig
- Erfaring fra arbeid på norsk sokkel

Varighet ASAP - 31.03.20
Lokasjon Forus, Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no