Stillingsbeskrivelse
Arbeidet omfatter hovedsakelig HMS-støtte til kundens prosjekter med følgende typiske arbeidsoppgaver:
- Generell rådgiving og assistanse innenfor HMS i prosjekt, inkl. oppfølging og rapportering av hendelser
- Etablere (sammen med prosjektteamet) verifikasjonsplan for prosjektet, samt oppdatere, følge opp/koordinere oppfølging av aktiviteter på denne
- Vurdere og følge opp HMS-program og tilhørende KPI’er i prosjekt
- Vurdere behovet for styrende dokumentasjon i prosjektet (prosjektspesifikke prosedyrer, etc.)
- Sette opp tilsynsplan og utføre / koordinere revisjoner og inspeksjoner, delta i primærprosjektets tilsyn som nødvendig, samt være prosjektets representant ved eksterne revisjoner fra myndigheter og partnere
- Ansvarlig for formell myndighetskontakt og søknader relatert til prosjektet

Kvalifikasjoner
- Universitets- eller høyskoleutdanning
- Minimum 3 års erfaring innen HMS arbeid
- Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
- Gode samarbeidsegenskaper og kommunikasjonsevner

Varighet Snarest - 31.12.2020
Lokasjon Bygnes

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no