Stillingsbeskrivelse
- For kunde søker vi nå etter personell som kan reise ut offshore og støtte brukere av SAP Plant Maintenance.
- I perioden 13. januar-25. februar er det behov for kontinuerlig support onsite offshore på prosjekt.
- Det vil bli satt opp en rotasjonsplan der man kan forvente å være offshore så mye som mulig innenfor de rammene som er satt for offshorearbeid.
- Etter hver tur til havs skal en ha minst en tredel av turen som fritid. Denne tiden må tas i sammenheng, og friperioden må være unnagjort før en reiser ut på nytt. Se rammeforskriften § 39 om arbeidsfrie perioder tredje ledd. I tredelsperioden kan en ikke utføre arbeid på land for den aktuelle arbeidsgiveren.
- I tillegg til supportperioden offshore, vil kunden bruke perioden fra 2. desember til opplæring av SAP PM support personell.
- SAP PM support rollen vil inngå i et team av flere support-roller (SAP SCM, Control of Work) og funksjonell og teknisk støtte i 2. og 3. linje på land.

Kvalifikasjoner
- Selv om opplæring vil bli gitt, er det en forventning om at ressursene som tilbys allerede kan SAP PM.
- De må også oppfylle krav for å jobbe offshore.

Varighet 02.12.2019 - 31.03.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no