Stillingsbeskrivelse
- Påse at design er i henhold til NORSOK S-002 og S003
- Oppfølging av støykrav på utstyr og ventiler
- PRE oppgaver på Safety utstyr
- Avholde design gjennomganger som HSE Layout Reviews og Constructability analyser
- Sporadiske turer offshore må påregnes

Kvalifikasjoner
- Relevant teknisk utdannelse, minimum Bachelor nivå.
- Høy fagkompetanse innen Arbeidsmiljø , Minimum 7 års erfaring med arbeid vektlegging på NORSOK S-002 og S-003
- Erfaring fra topside Greenfield og Brownfield prosjekt.
- Erfaring fra offshore studier og topside prosjekt på norsk sokkel.
- Detaljkjennskap til krav og retningslinjer i gjeldende lover, forskrifter, Norsok standarder og kundekrav.
- Erfaring fra offshore survey på norsk sokkel.
- Må kunne snakke og skrive norsk og engelsk

Varighet ASAP - Varighet 1 år, med mulighet for forlengelse til 2021
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no