Stillingsbeskrivelse
- Deltakelse i studier, feltbefaring, detaljdesign av løsning og utarbeidelse av jobbkort for installasjon
- Oppdatere taginfo i TIME, STID og ProCoSys
- Utarbeide teknisk underlag til underleverandører inkludert beskrivelse av forutsetninger, designkriterier og spesifikasjon av funksjonalitet
- Innhente og vurdere tilbud i samarbeid med innkjøper
- Vurdere behov for installasjonsmateriell
- Beskrive forslag til testing, igangsetting og overlevering av utstyr

Kvalifikasjoner
- Min. Bsc. degree og 5års relevant erfaring
- Må kunne oppdatere taginfo i STID og ProCoSys
- Må kunne oppdatere Cabsys/StidCablerouting/Tracecalc
- Må kunne tegne egne CAD tegninger
- Kjennskap til TIME er ønskelig
- Ønskelig med god kjennskap til både jobbsetting og rekvirering av materiell i MIPS
- Må kunne jobbe selvstendig i mindre studier
- Må kunne jobbe selvstendig med utarbeidelse av jobbkort for installasjon inkludert underlag for dette
- Data: TIME, MIPS
- Språk kompetanse: Skriftlig og muntlig norsk
- Offshore kurs er et krav

Varighet Snarest - 24.04.2020
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no