Stillingsbeskrivelse
- Design og draft av rørstøtter i PDMS
- Styrkeberegning av eget design
- Forberede, sjekke og godkjenne materialbestillinger
- Fylle ut nødvendige dataregister
- Delta på disiplinsjekk

Kvalifikasjoner
- Minimum teknisk fagskole innen relevant fagområde
- Det kreves lang relevant erfaring med rørstøtter fra Norsk olje og gass industri
- Erfaringen må inkludere design i PDMS og draft /tegningsproduksjon
- Du må ha god kunnskap om «max span” og fleksibilitet i rørsystemer
- Du må være familier med andre fagområdet innen rørdisiplinen. Som f. eks (PDMS design/draft, support, stress, layout, material handling)
- Du må ha inngående kjennskap til lover og regler som gjelder for disiplinen

- Er systematisk og nøyaktig
- Har høy lojalitet til tidsfrister og kvalitetskrav
- Er løsningsorientert
- Kommuniserer godt på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Varighet ASAP - 31.12.2020
Opsjoner Mulighet for forlengelse
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no