Stillingsbeskrivelse
- Økonomisk oppfølging og kontroll i prosjekt
- Utarbeide faktura og kost rapport til kunde
- Håndtering av inngående faktura i prosjekt
- Faste kontroller på inntekter og kostnader i prosjekt (timer, innkjøp, reiser m.m.)
- Vedlikehold av kostkodestruktur i prosjekt
- Ellers andre oppgaver og forefallende arbeid etter behov


Kvalifikasjoner
- Høyere økonomisk utdannelse er ønskelig, men erfaring kan erstatte krav om høyere utdannelse
- Erfaring med cost control fra EPC prosjekter innen olje/energi er en klar fordel
- Strukturert og ryddig arbeidsmetodikk
- God kompetanse med å arbeide i Microsoft Office sin programpakke, spesielt i Excel
- Evne til å sette seg inn i nye datasystemer


Varighet Snarest - 01.10.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no