Stillingsbeskrivelse
- Lage time estimater for planlagt arbeidsomfang i jobbkort
- Beskrive installasjonsmetode / -sekvens og eventuelle avhengigheter til andre jobber
- Jobkorting av punch
- Oppfølging

Kvalifikasjoner
- Junior personell, Teknikker eller Ingeniør
- Personell som kun har praktisk bakgrunn i bunn (f.eks fagbrev) er også aktuelle kandidater så lenge data kunnskapene er gode
- Kandidater som tar opplæringen samt nye datasystemer raskt
- Norsk talende

Varighet ASAP - 1 år
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no