Stillingsbeskrivelse
Ingeniører innen Drift og Vedlikeholdsstøtte;
- Delta i drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore kommunikasjons systemer (telecom) . Planlegging, konfigurering, målinger og testing.
- Feilsøke og håndtere uplanlagte hendelser.
- Delta i driftsprosjekter ifht modifikasjoner innen offshore kommunikasjons systemer.
- Planlegge og sikre tilfredsstillende kvalitet på gjennomføring av oppgaver.
- Sikre god samhandling med offshoreinstallasjonene, landorganisasjonen og leverandører.
- Operativ støtte i samarbeid med Integrert Operasjonssenter.

Kvalifikasjoner
- Bachelors’degree, erfaring som teleingeniør veie opp for formell utdannelse.
- Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
- Gode muntlige engelskkunnskaper
- Kunne jobbe selvstendig og i team
- Gode kommunikasjonsevner
- God kunnskap til krav og retningslinjer innen faget
- Forstå og håndtere risiko
- Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger
- Resultatorientert

Varighet ASAP - 30.06.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no