Stillingsbeskrivelse
- Helhetlig ansvar for oppdrag i Equinor MMO rammeavtale, herunder deltakelse i studier, feltbefaring, detaljdesign av løsning og utarbeidelse av jobbkort for installasjon
- Oppdatere taginfo i TIME, STID og ProCoSys
- Ønskelig å kunne håndtere både instrumentering og SAS
- Utarbeide teknisk underlag til underleverandører inkludert beskrivelse av forutsetninger, designkriterier og spesifikasjon av funksjonalitet
- Innhente og vurdere tilbud i samarbeid med innkjøper
- Vurdere behov for installasjonsmateriell
- Beskrive forslag til testing, igangsetting og overlevering av utstyr

Kvalifikasjoner
- Bsc innen elektro/instrument/automasjon. Relevant fagbrev, samt teknisk fagskole kan kompensere ved lang og relevant erfaring
- Min 5 års relevant erfaring
- Erfaring inn mot Equinor systemer
- Må kunne oppdatere taginfo i STID og ProCoSys. Videre oppdatere Cabsys/Stidcablerouting/Tracecalc, samt tegne egne CAD tegninger
- Det er ønskelig med erfaring i TIME og god kjennskap til både jobbsetting og rekvirering av materiell i MIPS
- Selvstendighet er et krav i forbindelse med arbeid i mindre studier, samt ved utarbeidelse av jobbkort for installasjon og underlag
- Skandinavisk språk på et høyt nivå, både muntlig og skriftlig, er påkrevd

Varighet ASAP - 24.04.2020
Lokasjon Bergen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no