Stillingsbeskrivelse
Ønsker bistand av en prosjektleder til å konkretisere behovene i linjeleveransene, planlegge gjennomføringen (gjennomføringsstrategi, anskaffelsesstrategi, budsjett, fremdriftsplan etc) og lede gjennomføringen (bygging) av leveransene.

Tekniske rom/hus:
Etablere tilstrekkelig antall tekniske rom/hus for CBTCs behov. Antallet er pt estimert til 78 stk , hvorav 32 stk kan erstattes med konteinere.

Strømforsyning:
Etablere tilstrekkelig strømforsyning til tekniske rom/hus. Krav om redundans.

Transmisjon:
Etablere og koble til fiber i alle tekniske rom/hus.

Føringsveier:
Rydde og evt etablere føringsveier med tilstrekkelig kapasitet på T-banenettet, spesielt rundt tekniske rom/hus.
Omfanget vil kunne bli utvidet med flere leveranser.
Det vil være et nært samarbeid mellom CBTC-prosjektet og linjeorganisasjonen.


Kvalifikasjoner
- Høyere utdanning
- Ansvarlig for utredings-/forprosjektrapporter
- Minimum 5 års erfaring med prosjektledelse
- Meget god muntlige og skriftlige fremstillingsevner i Norsk
- God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i Engelsk
- Erfaring fra jernbanetekniske fag

Varighet Snarest - 30.10.2020 (Mulig nedtrapping av stillingsprosent mot slutten av oppdraget)
Opsjoner (Mulighet for forlengelse ut prosjektets levetid)
Lokasjon Etterstad/Tøyen

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no