Stillingsbeskrivelse
- Utarbeide og sjekke MEL
- Utarbeide, sjekke og godkjenne tekniske rekvisisjoner
- Oppfølging av underleverandører basert på spesifikasjon, FAT
- Skrive og sjekke studierapporter og godkjenne leverandørdokumentasjon
- Kunne være interface disiplinansvarlig, dvs. svare og spørre eksterne parter
- Utarbeide og sjekke installasjonspakke og rivepakke
- Utarbeide og sjekke MTO for innkjøp av materiell og service.
- Utføre selvstendig vurdering av lover og regler
- Fylle engineeringsregister med data
- Gi innspill til plan og estimering av eget scope
- Lage underlag for MC
- Bidra til design kontroll og kostbesparelser
- Delta på verifikasjon og oppfølging av underleverandører
- Gjennomføre feltbefaring for å definere SOW for sin disiplin

Kvalifikasjoner
- Master- eller bachelorgrad innen mekaniske fag
- 5-10 års erfaring innen mekanisk fag knyttet til offshore modifikasjonsarbeid i Norge
- Ha god kjennskap til ulike utstyrstyper,og da spesielt vinsjer og løfteutstyr
- God kjennskap til maskindirektivet og trykkdirektivets bestemmelser
- God kjennskap til lover, standarder og normer innen disiplinen
- Ha god material teknologisk forståelse og kunne bruke review verktøy i eget disiplinarbeid.
- Utmerket norsk og engelsk skriftlige og muntlige ferdigheter
- Høy grad av selvlæring er ønskelig
- Gyldig grunnleggende sikkerhetskurs

Varighet Snarest - 30.06.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no