Stillingsbeskrivelse
- Inngå i prosjektledelsen og bidra til oppbygging av prosjektets WBS og kodestruktur
- Utarbeide prosjektplaner etter å ha fremskaffet informasjon om prosjektenes scope, tidsrammer, milepæler og ressursbehov
- Innhente fremdrift fra alle bidragsytere og behandle dette i planverktøyet
- Bidra til at prosjektmedarbeidere får forståelse for gjennomføringsplanene og forutsetningene for disse inn mot milepæler og leveranser
- Formidle fremdriftsinformasjon til organisasjonen
- Følge med på kritisk linje i prosjektet, varsle om avvik og være bidragsytende til å foreslå kompenserende tiltak basert på analyser fra plansystemet
- Oppfølging og gjennomsyn av underleverandørers planer samt delta på møter som er kritiske for gjennomføringen.

Kvalifikasjoner
- Master/Bachelor med min. 5 års erfaring med prosjektplanlegging innen ulike type modifikasjonsprosjekter og/eller nybygg og/eller studier, gjerne innen olje/gass
- God teknisk og praktisk forståelse av multidisiplin prosjektgjennomføring med design, dokumentasjon, innkjøp, fabrikasjon, installasjon og idriftsetting
- God overordnet kontraktsforståelse.
- God erfaring med bruk av Safran Project, Word, Excel, PowerPoint
- Norsk og Engelsk skriftlig og muntlig.

Varighet ASAP - 1 år
Lokasjon Sandefjord

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no