Stillingsbeskrivelse
Kandidaten vil blant annet jobbe mot følgende utstyr;
- Sporveksel
- Sporfelt
- Jordingsfeil

Kvalifikasjoner
- Elektro/mekanisk bakgrunn
- Fokus på kontinuerlig forbedringsprosesser for drift og vedlikehold
- Kunnskap innen vedlikeholdsstyring (vedlikeholdssløyfen)
- Kompetanse og erfaring fra vedlikeholdsanalyser (RCM og FMECA)
- Evne til å bruke verktøy for dataanalyse av vedlikehold og tilstandsovervåkning
- Evne til å analysere data og preventiv vedlikehold
- Evne til å holde presentasjon og gi opplæring til drift
- Evne til å kommunisere mellom prosjekt og drift
- Tilrettelegge og fasilitere funn før de inntreffer
- Erfaring fra eller kjennskap til vedlikeholdsystem (Maximo er foretrukket)

Personal qualities
- Beherske norsk, både muntlig og skriftlig
- Selvgående og proaktiv
- Fasilitere, gjennomføre og lede presentasjoner for kunde og andre involverte
- Erfaring fra drift og prosjekt
- Kundeorientert og relasjonsbyggende

Varighet 01.10.2019 - 30.09.2020
Lokasjon Stavanger

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no