Stillingsbeskrivelse
- Overordnet ansvarlig for all rapportering til programmets ledelse og styre, samt til divisjon og konsern, inkl. måneds-, tertial og årsrapportering
- Sikre at rutiner for prosjektstyring er etablert og følges, og kontinuerlig forbedres
- Oppfølging av programmets og leverandørenes kost, plan og risk
- Lede prosjektstyringsgruppene innenfor plan, kost og risk og bistå prosjektstyrerne i prosjektene
- Bidra til gode beslutninger i programmets ledelse
- I tillegg til arbeidsoppgavene spesifisert over kan leder pålegge arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under ansvarsområdet, eller som av ressursmessige hensyn er nødvendige å gjennomføre

Kvalifikasjoner
- Minimum 10 års relevant erfaring innen prosjektstyring for gjennomføring av store og komplekse prosjekter/programmer, fortrinnsvis på byggherre-/kundesiden
- Høyere teknisk og/eller økonomisk utdannelse
- I tillegg vektlegges personlig egnethet.
- Fordel med relevant erfaring innenfor jernbane

Personlige egenskaper:
- Det legges stor vekt på evne til samarbeid, kommunikasjonsferdigheter og evne til å jobbe strukturert og analytisk. Du er resultatorientert og har fokus på kvalitet i leveransene, og du må kunne jobbe med flere samtidige prosjekter.
- Det å kunne se avhengigheter og sette seg inn i prosjektenes utfordringer er en viktig egenskap for å lykkes med prosjektstyringen.
- Gode lederegenskaper
- Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nyskapende

Varighet 01.09.2019 - 01.09.2021
Opsjoner 1 x 1 år
Lokasjon Oslo

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no