Stillingsbeskrivelse
- Arbeidsoppgavene vil være utarbeidelsen av Langtids- og Operasjons planer på TBO samt utarbeidelse av gjennomføringsplan for anleggsstansen i mai/jun 2020.
- Planleggingen vil foregå med bruk av Safran Project og SAP PS samt SAP P03. Det fordres at ressursen har erfaring fra prosjekt-stans planlegging/Scheduling helst med bruk av angitte verktøy.
- Det forutsettes at ressursen har gode samarbeids egenskaper da det må jobbes tett med TBO ressurser for utarbeidelsen av planene, knytning av aktiviteter og analysere interaksjon mellom jobber.
- Arbeidssted vil være Tjeldbergodden. Det åpnes for å jobbe kortere uke om ønskelig.

Kvalifikasjoner
- God kompetanse mot etablering og oppfølging av Planer, med bruk av Safran Project og SAP PS/P03.
- Middels kompetanse på bruk av regneark nødvendig. Gode samarbeidsegenskaper.
- Må Kunne snakke og skrive norsk og Engelsk.

Varighet 02.09.2019 - 30.06.2020
Lokasjon Møre og Romsdal - Tjeldbergodden

For mer informasjon om fordeler og muligheter ved å være omega ansatt se insideomega.no